خوش آمدید
آمار کاربران
نظر شما در مورد سایت؟

خوب
خیلی خوب
متوسط
بدنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 1
نظرات : 0
نظرسنجی
شرکت مهندسی دامون پاک گیلوا آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 223302 بار نمايش يافته است . آذر 87
امروز : 1400/2/28

پرترافيك ترين ماه: فروردين ماه 1399 (9808 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 30 خرداد ماه 1398 (893 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 16:00 - 16:59 در مورخه : 28 ارديبهشت ماه 1397 (520 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1395 (5341)
1396 (31066)
1397 (64810)
1398 (94897)
1399 (26303)
1400 (885)


آمار ماهيانه سال : 1400

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (406)
ارديبهشت ماه (479)
خرداد ماه (0)
تير ماه (0)
مرداد ماه (0)
شهريور ماه (0)
مهر ماه (0)
آبان ماه (0)
آذر ماه (0)
دي ماه (0)
بهمن ماه (0)
اسفند ماه (0)


آمار روزانه ماه : ارديبهشت ماه, 1400

تاریخدفعات بازديد
1 3.757% (18)
2 2.713% (13)
3 1.043% (5)
4 1.043% (5)
5 1.461% (7)
6 1.461% (7)
7 3.131% (15)
8 3.549% (17)
9 1.878% (9)
10 1.670% (8)
11 1.043% (5)
12 1.878% (9)
13 2.922% (14)
14 4.801% (23)
15 6.263% (30)
16 2.505% (12)
17 3.966% (19)
18 2.296% (11)
19 3.549% (17)
20 4.592% (22)
21 5.427% (26)
22 10.22% (49)
23 5.427% (26)
24 3.340% (16)
25 3.340% (16)
26 4.801% (23)
27 2.922% (14)
28 8.977% (43)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


آمار ساعات روز : 28 ارديبهشت ماه 1400

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 0% (0)
01:00 - 01:59 0% (0)
02:00 - 02:59 0% (0)
03:00 - 03:59 2.325% (1)
04:00 - 04:59 2.325% (1)
05:00 - 05:59 0% (0)
06:00 - 06:59 0% (0)
07:00 - 07:59 0% (0)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 2.325% (1)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 2.325% (1)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 27.90% (12)
15:00 - 15:59 39.53% (17)
16:00 - 16:59 23.25% (10)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]