خوش آمدید
آمار کاربران
نظر شما در مورد سایت؟

خوب
خیلی خوب
متوسط
بدنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 1
نظرات : 0
نظرسنجی
شرکت مهندسی دامون پاک گیلوا آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 224352 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 0.132 % (297)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 0.133 % (300)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 96.98 % (217585)
 Opera: OperaOperaOpera 0.000 % (1)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0 % (0)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.149 % (336)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.599 % (5833)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 1.450 % (3254)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.441 % (3235)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.182 % (409)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 96.92 % (217454)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 3
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 1
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0